Node.js

Node (formalnie Node.js) jest wieloplatformowym oprogramowaniem open-source, które pozwala programistom na tworzenie wszelkiego rodzaju oprogramowania JavaScript działającego po stronie serwera.

node.js applover
node.js applover

Wcześniej programiści uruchamiali swój kod JavaScript tylko za pomocą przeglądarek. Obecnie Node.js jest środowiskiem uruchomieniowym, które działa niezależnie od przeglądarki i pozwala na uruchamianie JavaScript bezpośrednio z systemem operacyjnym. Umożliwia to tworzenie aplikacji za pomocą jednego języka programowania, zamiast używania różnych języków dla skryptów po stronie serwera i klienta.

PROJEKTY

Sprawdź nasze case studies

kbsr case study mobile app development

KBSR

Modern law and notary services at the highest level.

Specyfikacja Node.js

Node udostępnia swoim aplikacjom API systemu operacyjnego, w tym dostęp do systemów plików, bibliotek systemowych, czy uruchomionych procesów, w tym serwerów HTTP. Jako środowisko uruchomieniowe, Node.js nie tylko ułatwia tworzenie aplikacji internetowych, Współpracuje on bezpośrednio z systemem operacyjnym i może być uruchamiany na każdym z nich, takim jak Linux, MacOS czy Windows. 

Node.js jest zbudowany na silniku V8 Google Chrome i napisany w C++, co nie tylko czyni go super szybkim, ale także pomaga w tworzeniu aplikacji internetowych, które mogą obsługiwać wiele równoległych połączeń z większą wydajnością. Silnik ten pobiera kod JavaScript i konwertuje go na szybszy kod maszynowy. Kod maszynowy to kod niskiego poziomu, który komputer może uruchomić bez konieczności jego wcześniejszej interpretacji.

NODE.JS APPLOVER

JavaScript

Dzięki Node.js możemy pisać kopie zapasowe na serwery za pomocą JavaScriptu. Node.js znacznie przyspieszył rozwój aplikacji i samego języka JavaScript. JavaScript jest językiem programowania, który pozwala na implementację złożonych elementów na stronie internetowej. Strona może wyświetlać statyczne informacje i obsługiwać zmianę treści w zależności od sytuacji, pokazywać interaktywne mapy i animacje grafiki 2D/3D, wyświetlać wideo, itp.

NODE.JS APPLOVER

Tworzenie aplikacji internetowych z Node.js

Każdy nowoczesny framework, który jest używany do tworzenia aplikacji internetowych, wymaga zainstalowania Node.js. Choć nadal możemy tworzyć strony internetowe korzystając jedynie z przeglądarki, trudno sobie wyobrazić, że możemy stworzyć zaawansowaną aplikację internetową bez Node.js.

NODE.JS APPLOVER

Aplikacje czasu rzeczywistego

Node.js jako platforma jest idealny do wszelkiego rodzaju aplikacji sieciowych w czasie rzeczywistym. Aplikacje takie przesyłają dane w dwóch kierunkach bez konieczności ponownego łączenia się z serwerem.

Czas rzeczywisty daje możliwość tworzenia stron internetowych o dwukierunkowych połączeniach i swobodnej wymianie danych. Dzieje się tak głównie za sprawą WebSockets, które pozwalają na otwarcie interaktywnej sesji komunikacyjnej pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem. Żądania do serwera są następnie przetwarzane jako pętla (a dokładniej pętla zdarzeń), dzięki czemu Node.js jest środowiskiem uruchomieniowym JavaScriptu, które stosuje “nieblokujące” podejście do obsługi żądań, uzyskując po drodze niskie opóźnienia i wysoką przepustowość. Idealnym przykładem aplikacji działającej w czasie rzeczywistym jest aplikacja czatu. Po pierwszym połączeniu z serwerem, użytkownik może przesyłać swoje wiadomości i jednocześnie otrzymywać powiadomienia od innych.

Produkty zaprogramowane w Node.js, które zapewne znasz

KONTAKT

Pasja jest kluczową siłą, która napędza nasz sukces.